kyunhla Township

Home » ဘာသာေရး » ရဟန္းေတာ္မ်ား အင္တာနက္ သံုးခြင့္ရွိ-မရွိ

ရဟန္းေတာ္မ်ား အင္တာနက္ သံုးခြင့္ရွိ-မရွိ

သဖန္းဆိပ္ဆည္။ (Google Map)

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ေစမယ့္ ဗြီဒီယုိေလးပါ

ကၽြန္းလွၿမိဳေဟာင္း အမွတ္တရေလးမ်ား။

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္း

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရန္ပံုကို ကလစ္ပါ

 

ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Photobucket

ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္း

Categories

ယေန႔ ဖတ္စရာ မွတ္စရာမ်ား

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Blog Stats

  • 17,406 hits

ဧည့္မွတ္တမ္း

free counters
Advertisements

Sarsana YaungChi ၏ အေမးဓာတ္ပံု၌ မိမိကိုပါ tag ထားေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရး ပါသည္။ သူေမးထားသည္မွာ “ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား၊ ဆရာေတာ္မ်ား Facebook, Blog, Internet အစရွိသည္မ်ား သံုးစြဲေနျခင္းသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား က်င့္ႀကံလိုက္နာရမည့္ ဝိနည္းေတာ္မ်ား၌ ခြင့္ျပဳထားပါသလား ဘုရား? ဝိနည္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ပါသလား ဘုရား?” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာ၌ ဝိနည္းေတာ္ဟူသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား လိုက္နာရန္အတြက္ ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္မူထားသည့္ ၂၂၇ သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားကို ဆိုလိုမွန္း အမ်ားသိႏိုင္ၾကပါသည္။ ယခုေမးထားေသာ အေမးမွာ Internet သံုးစြဲျခင္းသည္ ထိုသိကၡာပုဒ္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္း ရွိ/ မရွိ ေမးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာရပါသည္။ စင္စစ္တြင္ တိတိက်က် စစ္ေဆးလိုပါလွ်င္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ (၂၂၇) ပါးကို တစ္ခုခ်င္းစီ လွန္ေလွာဖတ္ရႈ၍ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤေျဖရွင္းခ်က္၌မူ ထိုမွ်ေလာက္ထိ အေသးစိတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ၂၂၇ သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ား၏ အုပ္စုလိုက္အေရအတြက္ႏွင့္၊ ပထမႏွင့္ဒုတိယတန္းစား သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားျဖင့္သာ အက်ဥ္းမွ် တိုက္ဆိုင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွစ္အုပ္စု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

၁) ပါရာဇိက ၄ ပါး ၊ ၂) သံဃာဒိသိသ္ ၁၃ ပါး ၊ ၃) အနိယတ ၂ ပါး ၊ ၄) နိႆဂၢိယပါစိတ္ ၃၀ ပါး
၅) သုဒၶပါစိတ္ ၉၂ ပါး၊  ၆) ပါဋိေဒသနီယ ၄ ပါး ၊ ၇) ေသခိယ ၇၅ ပါး ၊ ၈) အဓိကရဏသမထ ၇ ပါး။

ထိုတြင္..
ပါရာဇိက (၄)ပါးဟူသည္.. ၁)ေမထုန္ျပဳျခင္း၊ ၂) ခိုးျခင္း၊  ၃) လူသတ္ျခင္း၊  ၄) စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ မရဘဲ ရသည္ဟု ၀ါႂကြားေျပာ ဆိုျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သံဃာဒိေသသ္ (၁၃) ပါးဟူသည္.. ၁) လႈံ႕ေဆာ္၍ သုက္လႊတ္ျခင္း ၊ ၂) ရာဂစိတ္ျဖင့္ မာတုဂါမကို ကိုင္တြယ္သံုးသပ္ျခင္း ၊ ၃) မာတုဂါမအား ေမထုန္ႏွင့္စပ္ေသာစကားကို ဆိုျခင္း ၊ ၄) ေမထုန္အလွဴခံျခင္း ၊ ၅) မိန္းမ , ေယာက်္ား ၂ ဦးသားကို ေပါင္းစပ္ေအာင္ ေအာင္သြယ္မႈျပဳျခင္း ၊ ၆) ေဆာက္လုပ္သူ ဒါယကာမရွိေသာ ေက်ာင္းႀကီးကို ကိုယ္တိုင္ေဆာက္ျခင္း ၊ ၇) ေဆာက္လုပ္သူ ဒါယကာရွိေသာ္လည္း အျခားရဟန္းတို႔ကို မပင့္ဘဲ ေက်ာင္းေဆာက္ ေနထိုင္ျခင္း ၊ ၈) အျခားရဟန္းအား အေျခအျမစ္မရွိေသာ ပါရာဇိက အာပတ္ျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း ၊ ၉) အျခားသူ၏ ေမထုန္မႈကို မိမိမလိုလားေသာ ရဟန္းအေပၚတင္၍ စြပ္စြဲျခင္း ၊ ၁၀) သံဃာသင္းကြဲေအာင္  ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ၁၁) သံဃာကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရဟန္းကိုေထာက္ခံျခင္း ၊ ၁၂) သိကၡာပုဒ္ျဖင့္ ဆံုးမသည္ကို မနာခံျခင္း ၊ ၁၃) ဒကာတို႔၏ သဒၶါအစစ္အမွန္ကို ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ သစ္သီးေပးျခင္း, ပန္းေပးျခင္းစေသာ မိစၦာဇီ၀ အမႈမ်ားကို  ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးလွ်င္ အင္တာနက္သံုးစြဲသျဖင့္ အာပတ္သင့္ႏိုင္ မသင့္ႏိုင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္.. ပါရာဇိက ၄ ပါးတြင္ (၄) နံပါတ္ျဖစ္သည့္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို အင္တာနက္မွလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အင္တာနက္သံုးစြဲၿပီး မိမိမရရွိေသးသည့္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တို႔ကို ရရွိေၾကာင္း ၾကြားဝါ ေျပာဆိုလွ်င္မူ ပါရာဇိကက်ႏိုင္သည္၊ သံဃာဒိေသသ္ (၁၃) ပါးတြင္ နံပါတ္ (၃/ ၄/ ၅) စသည့္အခ်ိဳ႕ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္တို႔ကို အင္တာနက္မွလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မာတုဂါမအား အင္တာနက္မွတဆင့္ ေမထုန္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားကိုေျပာဆိုလွ်င္၊ ေမထုန္အလွဴခံလွ်င္၊ မိန္းမ , ေယာက်္ား ၂ ဦးသားကို ေပါင္းစပ္ေအာင္ ေအာင္သြယ္မႈျပဳလွ်င္ သံဃာဒိေသသ္ အာပတ္သင့္ႏိုင္သည္ စသည္ျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။  စင္စစ္ ထိုအမႈတို႔ကို အင္တာနက္ သံုးစြဲမွသာ ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည္မဟုတ္၊ အင္တာနက္ မသံုးစြဲေသာ ရဟန္းလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မွန္ပါ၏။ ထိုသိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားသည္ အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္း မရွိေသာေခတ္၌ ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ရေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္း၏ အက်ိဳးွႏွင့္ အျပစ္

အင္တာနက္ဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ ကြန္ျပဴတာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ (International computer network) တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တသီးပုဂၢလမ်ားတို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာ အသီးသီးတို႔ကို အင္တာနက္တြင္ ေတြ႔နိုင္သည္။  အင္တာနက္တြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားရွိသည္၊ သတင္းစာမ်ားရွိသည္၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား ရွိသည္၊ အပန္းေျဖစရာ ရုပ္သံလိုင္မ်ားလည္းရွိသည္။ ကလစ္ကေလး တစ္ခ်က္ ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ ကမၻာတဝွန္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ိဳးစံုကို အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ၾကသည္။ အာဖရိကမွ လူသည္ အာရွမွ လူႏွင့္ အင္တာနက္မွတဆင့္ အျပန္အလွန္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္၊ တိုက္ရိုက္ စကားေျပာႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွာေဖြ ေနသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဗဟုသုတေလ့လာလိုက္စားသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ.. အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီး အကိုးအကား အေထာက္အထားမ်ားစြာကိုသာမက၊ သက္ဆိုင္ရာ Project မ်ားစြာကိုလည္း ခဏခ်င္းမွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္သည္။ ဒီကေန႔သတင္းကို သိလိုလွ်င္ ေနာက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာကို ေစာင့္ေနရန္မလို။ ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရန္သာ လိုသည္။ ဘာသာေရးလိုက္စားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အင္တာနက္မွတဆင့္ တရားဓမၼမ်ား နာယူနိုင္သည္၊ ေရးသားမွ်ေဝႏိုင္သည္၊ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္သည္၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေလသည္။ ဤကား အင္တာနက္ကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားစြာထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အရာမဆို အေကာင္း အဆိုး ဒြန္တြဲေနသည္သာျဖစ္သည္။ လူမ်ားစြာတို႔ အက်ိဳးရွိရာ ရွိေၾကာင္း အင္တာနက္ကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာေနၾကသကဲ့သို႔ အင္တာနက္ကို လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳသူ တို႔လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေပၚေပါက္လာေနေလသည္။ ညစ္ညမ္းဝက္ဆိုဒ္မ်ားကို ဖန္တီးၾကသူမ်ား၊ အင္တာနက္မွာ သားေကာင္ရွာေဖြသူမ်ား၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လုပ္ႀကံ အပုပ္ခ်သူမ်ား စသျဖင့္ တရားကင္းမဲ့စြာ ျပဳသူမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ိဳးတို႔သည္ လူျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံသား၊ မည္သည့္ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ ေဆးကို အဆိပ္ျဖစ္ေအာင္ သံုးသူတို႔ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ေဆးကို အဆိပ္ျဖစ္ေအာင္ သံုးရာ၌ ေဆးကို အျပစ္မဆိုသာ၊ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးမျပဳသူကိုသာ အျပစ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ေလသည္။

ဤမွ်ျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အင္တာနက္ သံုးခြင့္ရွိ-မရွိ၊ သံုးသင့္- မသံုသင့္ ျပႆနာမွာ အတန္ အသင့္ ေျပလည္ေလာက္ၿပီဟု ယူဆပါသည္။ ၾကားဖူးခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖင့္ နိဂံုးခ်ုဳပ္လိုပါသည္။

အိမ္ေျခ (၃၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ၌ ေခတ္အျမင္ရွိေသာ ပ်ိဳပ်ိဳရြယ္ရြယ္ စာတတ္ေပတတ္ ဆရာေတာ္ေလး တစ္ပါး ေက်ာင္းထိုင္ေလသည္။ ရြာတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာ၍ အသားက်လာေသာ တစ္ေန႔၊ ေက်ာင္းတြင္ စေလာင္းတပ္ရန္ ရြာသားမ်ားကို ေခၚယူေဆြးေႏြးေလသည္။ ၿမိဳ႔ကို အေရာက္အေပါက္မ်ားေသာ ဒကာႀကီး တစ္ခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ၾက၏။ “စေလာင္းႏွင့္ေက်ာင္း ၊ ေက်ာင္းႏွင့္စေလာင္း မသင့္ေတာ္ပါဘုရား” ဟုဆိုၾကေလသည္။

ဆရာေတာ္ေလးက “ဒကာႀကီးတို႔၊ ရြာသူရြာသားေတြ ႏိုင္ငံတကာ ဗဟုသုတ တိုးရန္သာ စေလာင္းတပ္မည္ ႀကံပါသည္။ စေလာင္းႏွင့္ေက်ာင္း မသင့္ေတာ္စရာ မျမင္ပါ” ဟု မိန္႔၏။

ဒကာႀကီးမ်ားကလည္း “ဆရာေတာ္မိန္႔သည့္ ဗဟုသုတကတစ္က႑၊ ဒူးေပၚ ေပါင္ေပၚ အေဖာ္အခၽြတ္၊ ညစ္ပတ္မ်ိဳးစံုစြာလည္း စေလာင္းမွာေပၚပါေၾကာင္းဘုရား”  ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကျပန္၏။

ဆရာေတာ္။   ။ ေကာင္းၿပီ ဒကာႀကီးတို႔၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ယံုၾကသလား။

ဒကာမ်ား။   ။ ယံုၾကည္ၾကပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္။  ။ ထိုဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ေဝးနီးေၾကညာ သိစရာမွန္သမွ် ခဏခ်င္းျဖင့္ သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ သည္ကိုေကာ ယံုၾကပါသလား။

ဒကာမ်ား။   ။ ယံုၾကည္ၾကပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္။   ။ ေမးရဦးမယ္၊  ဦးဇင္းတို႔ ဘုရားျမတ္စြာသည္ ထိုသဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ၾကီးျဖင့္ မဟုတ္တာေတြကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူခဲ့လိမ့္မယ္လို႔ေကာ ထင္ၾကသလား။

ဒကာႀကီးမ်ား အင္တင္တင္ျဖစ္သြားၾက၏။ “မဟုတ္တာ ၾကည့္ခဲ့လိမ့္မယ္ဟု မထင္ေၾကာင္းပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ၾကရ၏။

ဆရာေတာ္ေလးက “ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ စာလိုက္ရင္ စေလာင္းက ဘာဟုတ္ေသးလို႔တုန္း ဒကာႀကီးတို႔ရ၊ ဦးဇင္းတို႔လည္း ဘုရားသားေတာ္ေတြပါဗ်၊ စိတ္ခ်ပါ။ မဟုတ္တာေတြ မၾကည့္ရပါဘူး” ဟု အနားသတ္ေလသည္။

ယခုလည္း Sarsana YaungChi ကို ေျပာပါရစီ။ “က်ဳပ္တို႔လည္း ဘုရားသားေတာ္ေတြပါဗ်၊ Sarsana YaungChi ရ၊ စိတ္ခ်ပါ၊ အင္တာနက္သံုးၿပီး၊ မဟုတ္တာေတြ မလုပ္၊ မဟုတ္တာေတြ မၾကည့္ရပါဘူးဗ်”။

{ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္မွ ရွာေဖြ၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးပါသည္။ 🙂  }
ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အရွင္ဝိသာရဒ (ရမၼာဝတီ)

Posted by အရွင္၀ိသာရဒ(ရမၼာ၀တီ) at 1:12 PM
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: