kyunhla Township

Home » Education » စာေပက႑ » ျမန္မာစကားပံုမ်ား အပိုင္း (၁)

ျမန္မာစကားပံုမ်ား အပိုင္း (၁)

သဖန္းဆိပ္ဆည္။ (Google Map)

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ေစမယ့္ ဗြီဒီယုိေလးပါ

ကၽြန္းလွၿမိဳေဟာင္း အမွတ္တရေလးမ်ား။

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္း

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရန္ပံုကို ကလစ္ပါ

 

ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Photobucket

Categories

ဧည့္မွတ္တမ္း

free counters
Advertisements

(၁)အေမေက်ာ္ ေထြးေတာ္လြမ္းသည္

မိမိ၏မိခင္ရင္းကို တမ္းတေအာင္ေမ့ျခင္းမျပဳ၊ အေမႏွင့္စပ္မွေတာ္ရသည့္ မိခင္၏ ညီမ မိေထြးကိုသာ အေမထက္ပို၍ သတိရတမ္းတ လြမ္းဆြတ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အားကိုးသင့္သူ ေသြးနီးစပ္သူကို မမီခိုဘဲ တျခားသူကိုေက်ာ္လႊား၍ အားကိုးမွီခိုလုိျခင္း ကို႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၂)အလာေကာင္းေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းသည္

ေရာက္လာျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း အခ်ိန္က ေနာက္က်လြန္း၍ အခြင့္ အေရးရႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွေတာ့ဘဲ လာဘ္လာဘဆံုး႐ံႈးရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဆံုး႐ံႈးရေလာက္ေအာင္ အခါေႏွာင္းျခင္း၊ရက္လြန္ျခင္း၊ ေနာက္က်ျခင္းတုိ႔အတြက္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၃)စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းေရာင္း၀ယ္ရာ ေဆး႐ိုးသည္ကန္႔လန္႔

အဖိုးတန္ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္စကားေျပာေနရာတြင္ အဖိုးမတန္ေသာ ေဆး႐ိုးသည္ကလည္း မိမိေဆး႐ိုးေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ ၾကား၀င္၍ ေျပာဆိုစြတ္ဖက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးမႀကီးေသာ ကိစၥကို စြတ္ဖက္ေျပာဆိုျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ဟန္႔တားသည့္သေဘာျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။

(၄)လင္ႏွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား

လွ်ာသည္အစာကို လူးလိန္းရာတြင္ သြားေစ့သည္ႏွင့္လြတ္ေအာင္ အလုိက္သင့္ ဖယ္ေနက်ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ခါတြင္ သြားႏွင့္မလြတ္ဘဲ လွ်ာအႀကိတ္ခံရတတ္ သကဲ့သို႔ လင္ႏွင့္မယားသည္ စိတ္ခ်င္းတူညီေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င္မႈ ရိွၾကေသာ္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္သည္ဟု ဆိုလုိရင္းျဖစ္သည္။ လင္ႏွင့္မယားသည္ အၿမဲသင့္တင့္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြား တတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

(၅)အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္

လင္ႏွင့္မယားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စ႐ိုက္၀ါသနာျခင္းတူညီမွသာ အၿမဲတေစ ဆက္ဆံမႈအဆင္ေျပႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သေဘာအသြင္စ႐ိုက္မတူညီပါက အိမ္ရွင္မေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ လင္ႏွင့္မယားစ႐ိုက္တူညီသင့္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာ၍ သံုးႏႈန္း သည္။

(၆)စားရမွာလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္၊ ပစ္ရမွာလည္းအဆီႏွင့္၀င္း၀င္း

ပုပ္ထဲသို႔က်ေသာ ၀က္သားတုံးသည္ စားရမည္ကလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္၍ စား၍မျဖစ္၊ လႊင့္ပစ္ရမွာလည္း အဆီႏွင့္၀င္း၀င္းျဖစ္၍ မပစ္ရက္ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိလို သည္။ အၾကပ္အတည္း ႏွစ္ခုၾကား၊ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ၾကား အဆံုးအျဖတ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားတြင္ တစ္ဖက္သို႔မလိုက္သာဘဲ အခက္အခဲေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

(၇)ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ

ေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ေထာင္သည္မွာယုန္ကိုေထာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းယုန္ကမတိုး၀င္ဘဲ ေၾကာင္က၀င္မိသျဖင့္ ေၾကာင္ကိုမိေနသည္ဟုဆိုလုိသည္။ခ်ိန္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္မလာဘဲ မခ်ိန္ရြယ္မေမွ်ာ္လင့္သည္တုိ႔က ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ဦးတည္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္ေသာ ၿပီးျပတ္မႈ၊ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ဳိးကို အမွတ္မထင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါတြင္လည္း သံုးသည္။

(၈)လူ႕အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္

လူတစ္ေယာက္သည္ အလိုဆႏၵအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ထိုအလိုဆႏၵဟူသမွ်ကို နတ္သိၾကားတို႔က ျပည့္စံုေအာင္ ဖန္ဆင္းေစကာမူ အလိုမျပည့္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ဆံုး ကၽြဲ ေယာင္ေဆာင္ေပးသည္ကိုပင္ အၿမီးတုိသည္။ ခ်ဳိေစာင္းသည္ဟူ၍ အျပစ္တင္မလြတ္၊  အလိုမျပည့္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ လူတို႔၏အလိုဆႏၵမ်ားျပား၍ အလိုမျပည့္ႏိုင္ ေသာ ဘ၀ကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

(၉)ဖြဲကိုေထာင္း၍ ဆန္ေကာင္းမရ

စပါးကိုႀကိတ္ထိုး၍ ဆန္လံုးတီးေစ့ကို ေထာင္းမွ ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဆန္ေစ့မပါေတာ့သည့္ ဖြဲၾကမ္းခြံကို မည္မွ်ပင္ ေထာင္းဖြပ္သည္ျဖစ္ ေစ ဆန္ေကာင္းထြက္ေပၚ၍ မလာႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရင္းအေျခကပင္လွ်င္ ေကာင္း မြန္ေသာအရည္အေသြး အေျခဗီဇမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မပါဘဲႏွင့္ မည္မွ်ပင္အပင္ပန္း ခံ၍  ျပဳျပင္ေစကာမူ ေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈ ရရိွမလာႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။

(၁၀)သံပုရာသီး ႀကီးေလခ်ဥ္ေလ

သံပုရာသီးသည္ အလံုအရြယ္ႀကီးလာေလေလ အခ်ဳိဓာတ္မ၀င္ေတာ့ဘဲ ပို၍သာ ခ်ဥ္လာေလေလျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာသေလာက္ ပို၍ လိမၼာမလာ၊ တိုးတက္မလာဘဲ ပို၍သာ မိုက္မဲနိမ့္က်သြားသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၁၁)ဆန္ခိုးမမိ ဖြဲခိုးမိ

သူတစ္ပါးက ဆန္ခိုးသည္ကို ျမင္သျဖင့္ ရလိုရျငားႏွင့္ ေနာက္မွ၀င္ခိုးသူသည္ ဆန္မေတြ႕ေတာ့၍ ဖြဲကိုခိုးရေလရာ ဆန္ခုိးသြားသူကို ပိုင္ရွင္မမိပဲ ဖြဲခိုးသူမွာသာ အမိ ခံရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အႀကီးအက်ယ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ လည္ပတ္သျဖင့္ အျပစ္ မသင့္ပဲ အနည္းငယ္ အျပစ္ျပဳမိသူမွာ အလည္မ၀ယ္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္သင့္ေရာက္ရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးႏွင့္အတူ ျပဳမူရာတြင္ သူတစ္ပါးမွာအျပစ္လြတ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာသာ အျပစ္သင့္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းသည္။

(၁၂)တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး

တံငါႏွင့္ နီးစပ္ေပါင္းသင္းေသာအခါ တံငါအလုပ္ကို တတ္ကၽြမ္း၍ တံငါျဖစ္လာ သကဲ့သို႔ မုဆိုးႏွင့္ နီးစပ္ေပါင္းသင္းေသာအခါ မုဆိုးအတက္ကို တက္ကၽြမ္း၍ မုဆိုးျဖစ္ လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေလ်ာက္ နီးစပ္ယဥ္ပါးျခင္း ျဖစ္ရသည္ကို ေပၚ လြင္ေစရန္သံုးႏႈန္းသည္။

(၁၃)မေရာင္ရာ ဆီလူးသည္

အေရာင္အနာေပ်ာက္ေစေသာ လိမ္းေဆးဆီကို ေရာင္ရမ္းေနသည့္ ေနရာတြင္ မလူးဘဲ မေရာင္သည့္ေနရာတြင္ လိမ္းက်ံေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္ ေဒသ၊ ကာလ၊ ပေယာဂကိုမငဲ့ဘဲ အရမ္းအလဲြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ ဆိုသည္။

(၁၄)အေပြးျမင္ အပင္သိ အေသြးျမင္ အသြင္သိ

အေပြးအေခါက္ကို ျမင္႐ံုမွ်ႏွင့္ မည္သည့္သစ္ပင္ျဖစ္သည္ကို သိႏိုင္သကဲ့သို႔ အေပၚယံ အရည္အေသြးကို ၾကည့္႐ံုႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္အေလ့စ႐ိုက္ကို ထုိးထြင္းသိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေပၚယံအကဲရိပ္ျဖင့္ အႏွစ္သာရ အတြင္းသေဘာအေလ့စ႐ိုက္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ သိစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

(၁၅)၀မ္းဆြဲမလိမၼာ၊ ဓမၼတာအျပစ္တင္

၀မ္းဆဲြလက္သည္မကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ သားဖြားခက္ခဲလ်က္ ရိွေသာအခါတြင္ ၀မ္းဆဲြက မိမိမကၽြမ္းက်င္မႈကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဓမၼတာအတုိင္း သားဖြားမႈ ခက္ခဲသည္ ကိုသာ အျပစ္တင္၍ ေျပာသည္ဟုဆိုလုိသည္။ မိမိခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို အျပစ္မျမင္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းျပစရာကို အျပစ္လႊဲခ်တတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္း သည္။

(၁၆)ႀကံကုိ အရင္း ဆန္ကုိ ဆန္ရင္း လူကုိ လူရင္း

ႀကံသည္ အရင္းဘက္ကသာ ပုိ၍ အရသာေလးပင္သည္။ ဆန္မွာ ဆန္ရင္း ကသာ အဆီအႏွစ္ျပည့္၀သည္။ ထုိနည္းအတူပင္ လူမွာလည္း ေသြးသားရင္းခ်ာ သူသာလွ်င္ ပုိ၍ မီွခုိအားထားရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

ႀကံ၏အဖ်ားသည္ အရသာေပါ့၍ ပယ္သကဲ့သုိ႔ ဆန္ကဲြသည္ အရသာ မေလးနက္၍ ပယ္သကဲ့သုိ႔ ေသြးစိမ္းသူကုိလည္း စိတ္မခ်၍ မယုံမၾကည္ ပယ္သင့္ သည္ဟု ဆုိလုိရာေရာက္သည္။

(၁၇)ကုိယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ ကိုယ့္ျပန္ေျခာက္

မိမိကုိယ္တုိင္ ေကၽြးေမြးျပဳစုလာခဲ့ေသာ ေမ်ာက္က ေကၽြးေမြးထားသူ ေက်းဇူးရွင္ကုိပင္ ျပန္၍ ေျခာက္လွန္႔ျပေနသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

သူတစ္ပါးေက်းဇူးကုိ သိတတ္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယုတ္မာေသာသူတုိ႔သည္ မိမိအေပၚ၌ ေကၽြးေမြးျပဳစုေသာ ေက်းဇူးရွင္ကုိပင္ မႁခြင္းခ်န္ဘဲ ျပန္၍ေစာ္ကားေက်းဇူးကန္းတတ္ေလသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ အသိအလိမၼာနည္း ေသာ တိရစၧာန္ေမ်ာက္ကဲ့သို႔ ေက်းဇူးျပဳထားသူကုိပင္ျပန္၍ ေျခာက္လွန္႔တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ပုံခုိင္း၍ဆုိသည္။ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိေက်းဇူးမဲ့ ျဖစ္ရတတ္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၁၈)သူခုိး ဓား႐ိုးကမ္းသည္

သူခုိးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေသာ မိန္းမသည္ သူခုိးကို လင္ကဖမ္းမိ၍ လံုးေထြးသတ္ ပုတ္ရင္း ဓားေတာင္းသည္တြင္ လင္ဘက္သို႔ ဓားအ႐ိုးမေပးဘဲ သူခုိးက လင္အားသတ္ ႏိုင္ေလေအာင္ သူခုိးဘက္သုိ႔ ဓား႐ိုးထားကာ လင္ကိုကမ္းေပးဟန္ျပဳသည္ဟု ဆိုလုိ သည္။ ရန္သူအား အခြင့္သာေအာင္ ပက္ပင္းသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သူ႕လူကိုယ့္ဘက္ သားလုပ္၍ အခ်င္းခ်င္းအား အႏၲရာယ္ျပဳတတ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းမႈျပဳသူ အား ေျမႇာက္ပင့္အားေပးသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ သံုးႏႈန္းသည္။

(၁၉)သြားဖန္မ်ား ခရီးေရာက္

တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေရြ႕လ်ားသြားလာေစကာမႈ သြားဖန္မ်ားေသာ္ မိုင္ ေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိိုလိုသည္။ တျဖည္းျဖည္း ျပဳလုပ္ဖန္မ်ားေသာ္ မ်ားျပားႀကီးမားေသာ အက်ဳိးကို ၿပီးေစႏိုင္ပံုကို တင္စားဆုိသည္။ (ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္း၀တၱဳ တြင္ ပါရိွသည္။)

(၂၀)အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မည္

အစာအိမ္အူမ ေတာင့္တင္းျပည့္၀ေအာင္ စားေသာက္ေနထိုင္ႏိုင္ပါမွ ကိုယ္က်င့္ တရားလည္း စိတ္ေအးသက္သာ ထားရိွထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟုဆိုလိုသည္။ တရားအားထုတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္၍ ဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ကင္းေ၀းျခင္း သည္လည္းေကာင္း ၀မ္းေရးျပည့္စံုမွသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ရည္ရြယ္၍ဆုိလုိသည္။

(၂၁)ေပ်ာ့ေပ်ာ့နွင့္နံသည့္ေၾကာင္ေခ်း

ေၾကာင္ေခ်းမွာအျမင္အားျဖင့္ ေပ်ာ့စိစိရိွ၍ အနံ့အသက္ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည္ ဟု မထင္ရေစကာမူ အနံမွာစူးစူးရွရွ ဆိုးရြားနံေစာ္လွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျမင္အား ျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းရိွသေလာက္ ခက္ထန္တင္းမာေသာသူမ်ဳိး မထင္မွတ္ပဲႏွင့္ အစြမ္းပိုကဲေသာ သူမ်ဳိးကို တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၂)မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရိွသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ မေျပးပါဟုျငင္းဆိုေသာ္လည္း ေျပးရန္အားယူသည္။ ထိုသူ၏ေျခကန္ရာကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ျငင္းကြယ္ရာတြင္ လံုး၀ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွဘဲ ျငင္းကြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားက ေပၚလြင္ေနသည့္အခါတြင္ ခိုင္းႏႈိင္း၍သံုးသည္။

(၂၃)ေလွနံ ဓားထစ္မွတ္သည္

ဉာဏ္နည္းေသာ ေလွသားတစ္ေယာက္သည္ ေလွေပၚမွ ပစၥည္းတစ္ခု ေရထဲသို႔ က်သြားရာ ခ်က္ခ်င္းငုပ္၍မရွာဘဲ က်ရာေနရာဆီ၌ေလွနံကို ဓားျဖင့္ထစ္၍ မွတ္သား ထားၿပီးေနာက္ အတန္ၾကာေလွေမ်ာၿပီးမွ ေလွနံမွ ဓားထစ္ရာေနရာတည့္တည့္သုိ႔ဆင္း ၍ ငုပ္စမ္းေသာ္ က်ေသာပစၥည္းကိုမေတြ႕ရေတာ့ဘဲ ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ေနရာ တည္းကို စိုက္လုိက္မတ္တတ္ ပံုေသမွတ္သားျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၄)ေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ားမီးႏုိင္

မီးေတာက္အင္အားနည္းၿပီး ေရကမ်ားေသာအခါ မီးၿငိမ္း၍ ေရကနည္းၿပီး မီးေတာက္အင္အားႀကီးမားေသာအခါ မီးကိုမၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ဘဲ မီးကေရကိုခန္းေျခာက္ ေအာင္ ဖံုးလႊမ္းႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အေရအတြက္ပမာဏ အင္အားႀကီးမားရာဘက္မွ အႏိုင္ရတတ္ျခင္းသေဘာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၅)က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာ

က်ားလက္တြင္းသုိ႔ေရာက္ေသာ ႏြားသည္ က်ား၏ကိုက္သတ္ျခင္းကုိ မလဲြမေသြ ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ က်ားက သနား၍ လႊတ္ပါမွသာ ႏြားအဖုိ႔ ခ်မ္းသာစရာလမ္းရွိေတာ့ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ က်ားဟူသည္မွာ ႏြားအေပၚ၌ သနားသည္ဟူ၍ မရွိေလရာ ခ်မ္းသာရဖုိ႔လမ္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိမည္လုိႏွင့္ ေ၀းလွသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

လူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာကုိ မဖန္တီးႏုိင္ဘဲ အျခားသူတစ္ဦးက ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္၍ ထုိသူ၏ စီမံဖန္တီးခ်က္အတုိင္း ျဖစ္တည္ရ သည့္အခါ တစ္ဖက္က အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ျခင္းကုိ ခံေန ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၆)ေဆာက္ျဖစ္မွ ေက်ာင္းဒကာ

ေက်ာင္းေဆာက္၍ လွဴသူသည္ေက်ာင္းဒကာျဖစ္ရမည္မွန္ေသာ္လည္း ေက်ာင္း ေဆာက္ျဖစ္မည္ မေဆာက္ျဖစ္မည္မွာ မေသခ်ာေသးသျဖင့္ ေက်ာင္းဒကာ ျဖစ္ရင္းမွာ မေသခ်ာေသး။ ေက်ာင္းေဆာက္ျဖစ္ပါမွ ေက်ာင္းဒကာျဖစ္မည္ဟုဆိုလိုသည္။ အက်ဳိး ေက်းဇူးရေရးမွာ ၾကားလုပ္ငန္းတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ပါဦးမွ အလား အလာရိွမည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၊ မေသခ်ာေသးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၇)ေရာ့ပတၱျမား ေရာ့နဂါး

ဘူရိဒတ္ဇာတ္တြင္ အလမၸာယ္ပုဏၰားသည္ နဂါးမတို႔ထံမွ က်န္ခဲ့ေသာ ပတၱျမား ကိုရၿပီးေနာက္ မုဆိုးအား ဘူရိဒတ္နဂါးမင္းေနရာကို ျပခိုင္း၍ သိရေသာအခါ အတံု႔ အျပန္အားျဖင့္ ပတၱျမားကို လက္ေဆာင္ေပးလုိက္သျဖင့္ နဂါးႏွင့္ပတၱျမားကို လက္ေဆာင္ေပးလုိက္သျဖင့္ နဂါးႏွင့္ ပတၱျမားလက္ငင္းလဲလွယ္ၾကသည္ဟုဆိုလို သည္။ ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အလဲအလွယ္ျပဳရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လက္ထိလက္ေရာက္ လဲလွယ္ၾကသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၈)ရွမ္းႀကိဳက္ ႏြားေခ်ာ(ရွမ္း စကားပံု)

ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က  ႏြားကိုေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူေသာအခါ ထိုရွမ္း အမ်ဳိးသား အႀကိဳက္ေရြးထားေသာ ႏြားသည္ ထုိရွမ္းအဖို႔ ႏြားေခ်ာကဲ့သို႔ပင္ အႀကိဳက္ ေတြ႕ေစၿပီး ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ႏြားေခ်ာကဲ့သို႔ပင္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစၿပီး ျဖစ္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။ ႏြားေခ်ာကိုသာ လူမ်ားႀကိဳက္တတ္သည္ျဖစ္ရာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဖို႔မွာ သူႀကိဳက္ေသာ ႏြားျဖစ္လွ်င္ သူ႔အဖို႔ ႏြားေခ်ာဟုပင္ဆိုႏိုင္သည္။ (အခ်ဳိ႕ ရွမ္းအမ်ဳိး သားသည္ ႏြားမေရြးတတ္သျဖင့္ သူေရြးလွ်င္ ႏြားေခ်ာမုခ်သာျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆၾကေသးသည္။) မိမိစိတ္၌ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအရာသည္ ပကတိအားျဖင့္ ေခ်ာေမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေခ်ာေမာသည္ျဖစ္ေစ စိတ္ဆႏၵ၌ ေခ်ာေမာၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

(၂၉)ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္

လွည္းကထားေသာႏြားသည္ မ႐ုန္းမထြက္သာဘဲ ေရွ႕သို႔တိုးလွ်င္လည္း ထမ္းပိုးက တားဆီးထားၿပီး ေနာက္သို႔ဆုတ္လွ်င္လည္း လွည္းထုပ္က တားဆီးထား သျဖင့္ အက်ဥ္းအၾကပ္ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ မလႈပ္မယွက္သာ ရိွေနသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အခက္အခဲ အတားအဆီးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ရိွေနရသည့္အေျခအေနကို ေပၚလြင္ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၀)လူမတန္ ကံခ်

လူက မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသာအခါ မိမိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို အျပစ္မဆိုဘဲ ကံအေၾကာင္းမေကာင္း၍သာျဖစ္သည္ဟု ကံကိုပံု၍ အျပစ္ခ်ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လူမႀကိဳးစားဘဲ ကံကိုအျပစ္ေျပာတတ္သူမ်ဳိးကို အျပစ္ တင္ေသာ သေဘာျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၁)သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း

ဘ၀အဆက္ဆက္က အတံု႔အျပန္ ဆုေတာင္း၍ ရန္ဖက္ျပဳခဲ့ရာမွ တစ္ဦးက သမင္ျဖစ္၍ သားေမြးေသာ္ တစ္ဦးက က်ားျဖစ္၍ စားပစ္သည့္ပံုကို ရည္၍ဆိုသည္။ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ပ်က္စီးကုန္သည့္အခါတြင္ အဖက္မတင္ႏိုင္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၂)အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သည္

ဖားေကာက္သူသည္ အိတ္အေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္ေလရာ ေကာက္၍ထည့္ေလ သမွ်ဖားမ်ားက အေပါက္မွ ေလ်ာက်ခုန္ထြက္၍ တစ္ေကာင္မွ် မက်န္ဘဲရိွသည္ဟုဆိုလုိ သည္။ ရသမွ်အဖတ္မတင္ေအာင္ ထြက္လမ္းရိွသူကို ရည္၍ မစုေဆာင္းမိျခင္းကို အျပစ္ ဆိုသံုးႏႈန္းသည္။

(၃၃)အလွဴရွင္မွန္းသိေအာင္ မ႑ာပ္တုိင္တက္ျပသည္

အလွဴပြဲတြင္ အလွဴရွင္သည္ မိမိအား အလွဴရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြဲကြဲျပားျပား သိျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ႑ာပ္တိုင္ကို ျပဳျပင္စရာရိွဟန္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္တက္၍ အလွဴရွင္ ကိုယ္ေရာင္ျပေနသည္ဟုဆုိလုိသည္။ မိမိ၏စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတုိ႔ အတြက္ ၀င့္ႄကြားတတ္လြန္းေသာသူကို ကဲ့ရဲ႕သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၄)အဖထက္ သားတစ္လႀကီး

အဖက ေမြးေသာသားသည္ မုခ်အဖေအာက္ ငယ္ရမည္ျဖစ္ပါလ်က္ အဖထက္ အသက္တစ္လပို၍ ႀကီးခ်င္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ မသာလြန္၊ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ဘဲလ်က္ သာလြန္ခ်င္သူမ်ားကို ႏွိပ္၍ ဆိုရာ၌သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၅)ယုန္ေတာင္ေျပး၊ ေခြးေျမာက္လိုက္

ယုန္ကိုေခြးႏွင့္လိုက္ေစရာယုန္ကေတာင္ဘက္သို႔ေျပးေသာ္လည္းထူအေသာေခြးသည္ယုန္ကို မ်က္ေျချပတ္သြားသျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေျပးသည္အထင္ျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေျပး၍လိုက္သည္ဆိုလိုသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသည္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တကြဲတျပား၊ မဟပ္မစပ္ျဖစ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

(၃၆)ေခ်းယိုခါနီးမွ ေခ်းခံတြင္းေပါက္ရွာသည္

ေခ်းမယိုခ်င္ေသးမွီက အိမ္သာအဘယ္မွာ ရိွသည္ဟု အမွတ္မထားဘဲ ေခ်းယိုခ်င္လာ ေသာအခါက်မွ ေခ်းခံတြင္းေပါက္ရွာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားဘဲ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အပူတျပင္း ပ်ာပ်ာသလဲရွာေဖြစူးစမ္း ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ ဆိုသည္။

(၃၇)မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ (ဇြန္းခြက္ႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ)

ထမင္း၀ိုင္းတြင္ ဟင္းလုိက္ေပးရာ၌ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မေရြးတတ္၍ ႄကြယ္၀ခ်မ္းသာသူ၊ လုိလားသူ၏မ်က္ႏွာကိုငဲ့၍ ထိုသူအား ဟင္းဖတ္မ်ားစြာထည့္ေပးၿပီးလွ်င္ အျခားသူမ်ားကို ဟင္းရည္ေလာက္သာ ထည့္ေပးသည္ဟုဆိုလိုသည္။ (ဟင္းခပ္ရာ တြင္ အတူအညီ တစ္ႀကိမ္စီခပ္ေသာ္လည္း ဇြန္းခြက္ႀကီးသူအဖို႔၌ ဟင္းဖတ္ပို၍ မ်ားစြာပါသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။) ေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ မညီမမွ် မ်က္ႏွာလုိက္တတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၈)အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ

မူလစတင္သည့္အခါ ေကာင္းမြန္အေျခတည္ပါမွ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္း ၌ ေကာင္းမြန္ႏိုင္မည္ဟု ဆုိလုိသည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ေကာင္းမြန္က်န မွန္ကန္စြာ စတင္ႏိုင္ေအာင္ သတိေပးၫႊန္ျပသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၃၉)အားမတန္ မာန္ေလ်ာ့

မိမိခြန္အားႏွင့္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာ၌ ေဆာင္ရြက္လုိ ေသာ ဆႏၵမာန္ အားထက္သန္မႈကိုေလ်ာ့ပါးပစ္ျခင္းျဖင့္ သက္သာရာရေစသင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအင္အားႏွင့္ မၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာအခါ မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တိုက္တြန္း ရာ၌ သံုးသည္။

(၄၀)အမႈိက္ကစ ျပသာဒ္မီးေလာင္

ေသးငယ္ေသာအမႈိက္စကေလးကိုစြဲေလာင္သည့္မီးပင္လွ်င္မီးအားႀကီးကူးစက္၍ ျပာသာဒ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ငယ္ေသာ အမႈကေလးသည္ပင္ ႀကီးေသာ ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ အမႈကိစၥအစြန္းအစကို ငယ္သည္ပမာမထား၊ သတိေပါ့ဆျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း တင္ျပသံုးႏႈန္းသည္။

(၄၁)အနာခံမွ အသာစံ

အက်ဳိးေက်းဇူး စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို တပင္တပန္း အနစ္နာခံ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ယူမွသာ ရႏိုင္သည္။ အလြယ္သင့္ သက္သက္သာသာႏွင့္ မရႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။ ပင္ပန္း အားထုတ္မႈ လံု႔လျဖင့္ မရင္းႏွီးဘဲ အက်ဳိးမျမတ္ မေပၚထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဆိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

(၄၂)သားေရေပၚအိပ္ သားေရနားစား

ေခြးကို သားေရျပားခင္း၍ သိပ္ထားေသာအခါ ေခြးသည္ ထိုအိပ္ေသာ သားေရ အနားကိုပင္ ဖဲ့၍ ကိုက္စားေသာက္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မိမိအား ေစာင့္ေရွာက္ခိုလႈံခြင့္ ေပးထားသူ၏ အက်ဳိးကိုပင္ ထိပါးေအာင္ျပန္၍ ေစာ္ကားျပစ္မွားသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

(၄၃)ငါးစိမ္းျမင္ ငါးကင္ပစ္

ငါးစိမ္းမရရိွေသာအခါ ငါးကင္ကိုပင္ အျမတ္တႏိုး ဟင္းမည္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနရၿပီး ငါးစိမ္းရေသာအခါတြင္ကား အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္သျဖင့္ ငါးကင္ကို မမက္ေမာေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္လိုက္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အသစ္အဆန္းကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ အေဟာင္းကို ခြာကန္စြန္႔ပစ္သည္ကို ႐ႈတ္ခ်သံုးႏႈန္းသည္။

(၄၄)လက္သည္းဆိတ္ လက္ထိပ္နာသည္

လက္သည္းကို ဆိတ္ဖဲ့ေသာအခါ လက္သည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လက္ထိပ္ ဖ်ားသည္ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ နီးစပ္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို ထိပါးျခင္းျဖင့္ က်န္နီးစပ္ဆက္ဆံသူ ေသြးနီးသူမ်ားကိုပါ နားၾကည္းထိပါးေစသည္ ဟု ဆိုလုိသည္။ အက်ဳိးသြားဆက္စပ္ပံုကို ထင္ရွားေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။

(၄၅)အသီးလုိအပင္ခ်ဳိင္၊ သမီးလုိအေမတုိင္

အသီးကို အလိုရိွေသာ္ အသီးသီးရာအပင္ကို ခုတ္ခ်ဳိင္ၿပီးမွ အသီးကို ဆြတ္ခူးရယူ ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ သမီးကိုအလုိရိွလွ်င္လည္း ပင္ရင္းျဖစ္ေသာ မိခင္ကို ခ်ဥ္းကပ္၍ အလုိက် ေအာင္ တုိင္ၾကားခြင့္ပန္၍ ရယူႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ပင္ရင္းအညႇာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေပါက္ေရာက္မည့္နည္းလမ္းကို လုိက္နာရန္ ၫႊန္ျပသည့္အေနျဖင့္သံုးႏႈန္းသည္။

(၄၆)မရိွတာထက္ မသိတာခက္

ပစၥည္းဥစၥာ မရိွဆင္းရဲျခင္းသည္ ဒုကၡအခက္အခဲ ေတြ႕ရတတ္သည္ဟုဆိုရ ေသာ္လည္း ပညာဗဟုသုတမရိွ၊ အေကာင္းအဆိုးမေ၀ခြဲတတ္ေသာ မသိျခင္းကား ဒုကၡအခက္အခဲကို ပို၍ေရာက္ေစသည္ဟုဆိုလိုသည္။

(၄၇)လက္ႏွင့္ေရး၊ ေျခႏွင့္ဖ်က္သည္

ႀကီးသူက ေကာင္းေစလို၍ လက္ျဖင့္ေရးသားၫႊန္ျပထားသည္ကို ငယ္သူက ေျခႏွင့္ပြတ္ဖ်က္ပစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေစတနာျဖင့္ ျပဳလုပ္ စီမံသည္ကို အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က မလိုဆႏၵျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္အခါတြင္ ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။

(၄၈)အနာခံမွ အသာစံ

အက်ဳိးေက်းဇူး စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို တပင္တပန္း အနစ္နာခံ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ယူမွသာ ရႏိုင္သည္။ အလြယ္သင့္ သက္သက္သာသာႏွင့္ မရႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။ ပင္ပန္း အားထုတ္မႈ လံု႔လျဖင့္ မရင္းႏွီးဘဲ အက်ဳိးမျမတ္ မေပၚထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဆိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

(၄၉)ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ

ဆင္အဖို႔ က်ီစားသည့္အေနျဖင့္ ဆိတ္ငယ္ကို ပုတ္ခတ္ကန္ေက်ာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေစကာမူ အင္အားျခင္းမမွ်ေသာ ဆိတ္ငယ္အဖို႔မွာ မသက္မသာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အင္အားျခင္းမတူမွ်ေသာအခါ တစ္ဦးအဖို႔ မျဖစ္ေလာက္ ေသာ အျပဳအမႈသည္ တစ္ဖက္သားအဖို႔ မခံရပ္ႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္ေနတတ္သည့္အခါ တြင္ တစ္ဖက္သားကို စာနာေထာက္ထားရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၅၀)လူေနခ်ဳံၾကား စိတ္ေနဘံုဖ်ား

လူ၏ အေျခအေနမွာ ဆင္းရဲႏုံခ်ာ၍ ခ်ဳံႀကိဳခ်ံဳၾကားတြင္ ေနရေလာက္ေအာင္ အေျခအေနနိမ့္က်ေစကာမူ စိတ္ထားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ မာနမွာ အထက္ဘံုဖ်ား ထိလုမတတ္ ျမင့္မားသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အေျခအေနမရိွဘဲ စိတ္ေနႀကီးျမင့္တတ္ျခင္း ကို ႐ႈတ္ခ်လို၍ျဖစ္ေစ၊ ခ်ီးမြမ္းလို၍ျဖစ္ေစသံုးႏႈန္းသည္။

(၅၁)အလ်င္လုိ လမ္းအိုလိုက္

ခရီးလမ္းတြင္ အလ်င္လိုေသာအခါ လမ္းသစ္ကိုရွာ၍ လုိက္ပါက လမ္းထြင္၊ ရွာရသည္ႏွင့္ ပို၍ဖင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာတတ္သျဖင့္ထြင္ၿပီး လမ္းေဟာင္းလမ္း႐ိုးကိုသာ စိတ္ခ်လက္ခ် လုိက္တတ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ နည္းစနစ္လမ္းေဟာင္းတုိ႔သည္ ခိုင္လံုေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရေအာင္ စမ္းသပ္ၿပီး ျဖစ္တတ္ပုံကို ထင္ရွားေစလုိရာ၌ သံုးသည္။

(၅၂)အႀကံတူ ရန္သူ

အႀကံအစည္ရည္မွန္းခ်က္ျခင္းတူညီေနေသာအခါအခ်င္းခ်င္းတုၿပိဳင္၍တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အသားယူရန္ ၀န္တိုရန္ျပဳလာတတ္သျဖင့္ရန္သူျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။အႀကံအစည္တူညီသူခ်င္းကိုစိတ္ခ် ယံုၾကည္ႏိုင္စရာနည္းပါး ေၾကာင္းကို ေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၅၂)ပတၱျမားမွန္က ႏြံမွာနစ္လည္းမညစ္

ပတၱျမားအစစ္သည္ ႏြံျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရေသာ္ျငားလည္း ပင္ကိုယ္မူလအေရာင္ မညစ္ႏြမ္း၊ မေမွးမွိန္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွသူသည္ မည္သည့္အကာအဆီး အဖံုးအအုပ္ပင္ ခံရသည္ျဖစ္ေစ မူလအရည္အခ်င္းသည္ ေမွးမိွန္ မသြားဘဲ ထြန္းေတာက္ၿမဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။

(၅၃)အစားမေတာ္တစ္လုတ္၊ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း

ခ်င့္ခ်ိန္ေ၀ဖန္တတ္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္ တစ္လုတ္မွ်ေသာ အစာျဖင့္ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္၍ တစ္လွမ္းမွ် ခရီးကၽြံ႐ံုျဖင့္လည္း လည္းေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။အနည္းငယ္မွ်ဟူ၍သတိကင္းလြတ္ျခင္း ေပါ့ဆျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

(၅၄)မိန္းမတို႔ဣေျႏၵ ေရႊေပးလို႔မရ

မိန္းကေလးတုိ႔သည္ ဣေျႏၵရွင္ျဖစ္၍ ဣေျႏၵပ်က္စီးေအာင္ ေရႊေငြေပး၍ ျဖားေယာင္းေသာ္လည္းမရႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိန္းကေလးတုိ႔ဣေျႏၵ ေစာင့္စည္းတတ္ ပံုကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä

၁.အကန္းသမား သနပ္ခါးမလုိ

မ်က္စိကန္းသူ၏ ဇနီးမယားသည္ မိမိလင္က ႐ႈျမင္ေစရန္ သနပ္ခါးလိမ္းေသာ္ လည္း လင္က႐ႈျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ထိုမိန္းမအဖို႔ သနပ္ခါးလိမ္းရန္ မလိုေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ အေျခအေနအရ ျမင့္မားသူတုိ႔၏ ပကာသန၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ စသည္တုိ႔မွာ ဆင္းရဲခ်ဴခ်ာသူတုိ႔အတြက္ လိုအပ္ေကာင္းမွလိုအပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦး အေျခအေနအရ လိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ဦးအတြက္ မလုိဟုဆိုလိုသည္။

၂.ဗူးလံုးနားမထြင္း

ဗူးသီးခြံမ်ားကို ေရဘူးျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိပ္အေပၚတည့္တည့္မွ မေဖာက္ဘဲ ထိပ္ပိုင္းေဘးတစ္ဖက္က်က်စီမွ အေပါက္ေဖာက္သျဖင့္ ထိုအေပါက္ေဖာက္သည္ကို နားထြင္းသည္ဟုေခၚဆိုရာ ေရႏွစ္၍ခတ္ေသာအခါ နားထြင္းထားေသာဘူးထဲသို႔ ေရ မ်ား ေခ်ာေမာစြာ၀င္ေသာ္လည္း နားမထြင္းေသာဘူးထဲသို႔ ေရမ၀င္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ သူတစ္ပါးနား၀င္မလြယ္ေအာင္ မရွင္းမလင္း၊ မကြဲမျပား၊ မပီမသေျပာသည့္အခါ ဘူးလံုးကို နားမထြင္းဘဲ ေရႏွစ္ခဲ့သည့္နည္းေျပာသည္ဟု တင္စား၍ေျပာသည္။

၃.သူခိုးရိွရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႏွင့္ပို႔

ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းပို႔ကာမွ ခိုးယူျခင္းခံရေလရာ သူခုိးရိွရာ သို႔ တမင္၀န္စည္ သည္ပိုးပို႔ေဆာင္ရသည္ႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အပ္ႏွံယံုၾကည္ ထားသူက ကဲ့၀ွက္ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ခိုးယူေသာအခါတြင္သုံသည္။

၄.ပန္းညိဳမ်ဳိး၊ ခ်ဳိးေလစည္ေလ

ပန္းညိဳပင္သည္ အလြန္ျဖစ္ထြန္းလြယ္ေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္၍ ခူးယူျဖတ္ေတာက္ ေလေလ အခက္အလက္ပို၍ ေ၀ေ၀ဆာဆာစည္ကားေလေလျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို သည္။ သူတစ္ပါး၏ အႏွိမ္ခံရျခင္း၊ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း စသည္တို႔တြင္ စိတ္ဓာတ္ မက်မဆုတ္နစ္ဘဲ ပို၍ပင္အားသစ္ေလာင္းကာ ပိုမိုတိုးတက္မႈကို ရရိွေအာင္ထပ္မံႀကိဳး စားတတ္ေသာ အေလ့အထကို တင္စား၍ သံုးသည္။

၅.လက္ခုပ္တစ္ဖက္တည္းတီး၍ မျမည္

လက္ခုပ္ဟူသည္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္တီးမွသာ ျမည္ႏိုင္၍ လက္တစ္ဖက္တည္းႏွင့္ လက္ခုပ္တီး၍မရဟု ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္အညီအမွ် တာ၀န္ရိွ၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး အလုိတူ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးပေယာဂျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

၆.နဂိုတုန္ မီးလႈံ၍မေပ်ာက္

အသက္၊ ေရာဂါႏွင့္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္လံုးတုန္၍ ေနသည္ကို ခ်မ္း၍ တုန္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ မီးလႈံ၍ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရိွႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း သည္ကို မရႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေန၍ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

၇.ခ႐ုခါးေတာင္းက်ဳိက္၍ ဖမ္းသည္

ခက္ခဲျခင္းမရိွ၊ ရန္မူျခင္းမရိွ၊ စြန္႔စားရန္မလိုေသာ ခ႐ုကိုအပန္းတႀကီး ခါးေတာင္း က်ဳိက္၍ ဖမ္္းေနျခင္းမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ အရာအခြင့္အားေလ်ာ္စြာ တန္သင့္ရာ အားထုတ္ ရသည္ျဖစ္လ်က္ လိုသည္ထက္ပို၍ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ ေၾကာင့္ၾကခံျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ တင္စားေျပာဆုိသည္။

၈.လိုလွ်င္ရေစ ႀကိဳးႏွယ္ေခြ

ႀကိဳးစအပိုင္းအစတို႔ကို အသံုးလိုအပ္သည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသံုး၀င္မည့္ ပစၥည္းဥစၥာ၊ အႀကံဉာဏ္၊ အတတ္ပညာတုိ႔ကိုအရံသင့္ ေကာင္းစြာ သုိမွီး ထားရန္ ၫႊန္ျပသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

၉.အိုးႏွင့္ဆန္တန္႐ံု

ထမင္းခ်က္ေသာအခါ အိုးအရြယ္ပမာဏႏွင့္လုိက္ေသာ ဆန္ကိုသာထည့္၍ခ်က္ရ မည္ အိုးကႀကီးလြန္း၍ ဆန္ကနည္းေနျခင္း၊ ဆန္ကမ်ားလြန္း၍ အိုးကက်ယ္ေနျခင္း၊ မျဖစ္ေစရဟုဆိုလုိသည္။ အခ်ိန္အဆ အေျခအေနဟပ္မိကိုက္ညီေတာ္တည့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၫႊန္ျပရာ၌သံုးႏႈန္းသည္။

၁၀.၀ါးလံုးေခါင္းထဲ လသာသည္

လသည္ ေကာင္းကင္အာကာယံ၌ ထြန္းလင္း၀င္းပသျဖင့္ ေျမျပန္႔အရိပ္ကင္းရာ ၌ လေရာင္သာ၍ လူအမ်ားၾကည့္႐ႈႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ရေပရာ ၀ါးလံုးေခါင္းအတြင္း၌ လသာေနေသာအခါတြင္ကား မည္သူမွ်လည္း မၾကည့္ျမင္သာ မည္သို႔မွ်လည္းအက်ဳိး မျပဳဟုဆိုလုိသည္။ အရာဌာနမဟုတ္သည့္ေနရာ၌ ၀င့္၀ါအစြမ္းျပ၍ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး မရိွပံုကို ေပၚလြင္ေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။

၁၁.ေနေတာ့ပ်ဥ္ေထာင္ စားေတာ့ခ်ဥ္ေပါင္

ေနထုိင္သည့္အခါတြင္မူကား အဖိုးတန္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ႏွင့္ျဖစ္၍ စားေသာက္ သည့္အခါတြင္ကား အဖိုးနည္းေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ စားရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အျမင္ႏွင့္လက္ေတြ႕သည္ ျခားနားျခင္းရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

၁၂.က်ားႀကီးေသာ္ ေျခရာႀကီးသည္

က်ားအေကာင္ႀကီးလွ်င္ က်ားအရြယ္ႏွင့္လုိက္ေအာင္ ေျခရာကလည္း ႀကီးသည္ ဟု ဆုိလုိသည္။

အရာအထူး၊ အေျခအေန၊ ၀င္ေငြ စသည္ တုိးတက္လာေသာအခါ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမည္ဟု ထင္မွတ္ရေစကာမူ တာ၀န္၊ အၾကပ္အတည္း၊ အသံုးစရိတ္ စသည္တုိ႔ မွာလည္း အခ်ဳိးက် တုိးတက္လာသည္သာျဖစ္၍ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ တာ၀န္သည္လည္း ေကာင္း၊ အရႏွင့္အသံုးသည္လည္းေကာင္း လုိက္ဖက္စြာ တုိးတက္လာတတ္သည့္ သဘာ၀ကုိ ေဖာ္ျပသည္။

၁၃.အလွဴရွင္ ငါးေၾကာ္အိုး၊ ေဆြမ်ဳိးခ်ည္းပဲ

အလွဴရွင္၏ ပရိသတ္ေကၽြးရန္ ငါးေၾကာ္အိုးအနီးတြင္ သူစိမ္းမ်ား၀င္ႏိုင္၊ ခ်ဥ္းႏိုင္ ခြင့္မရဘဲ အလွဴရွင္၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔ကသာ ခြစီးစုအံုသိမ္း႐ံုး၍ စားေသာက္ေနၾက သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အခြင့္အေရးကို လူအမ်ားမွ်တစြာ ခံယူႏိုင္ခြင့္မရဘဲ နီးစပ္ေသာ လူတစ္စုကိုသာကြတ္၍ ရယူခြင့္ျပဳျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

၁၄.အေႃခြသန္မွ အရံေပၚသည္

မိမိက ဖဲ့ေႃခြေပးကမ္း မစတတ္မွ ၀ို္င္းရံေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ ေပၚေပါက္ႏိုင္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။ ေစးနဲျခင္းမျပဳဘဲ သူတစ္ပါး အကူအညီရေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးကမ္းတတ္ ရန္ႏႈိးေဆာ္သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

၁၅.ေစာင္ၿခံဳထဲက လက္သီးျပသည္

တစ္ဖက္သားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ အံတုရန္ၿငိဳးျခင္းကို ပြင့္လင္းစြာ လည္းမျပဳလုပ္ရဲ ျပဳလုပ္လည္းျပဳလုပ္ခ်င္သျဖင့္ တျခားသူမ်ားမသိမျမင္သည့္ ကြယ္ရာ မွ ႀကိမ္း၀ါးမာန္ေထာင္ျခင္း ျပဳသည့္အခါမ်ဳိးတြင္သံုးႏႈန္းသည္။

၁၆.သူမ်ားပူဆို ေတာ္သလင္းရိွေသး

ရာသီဥတုအားျဖင့္ အပူဆံုးလကို ေႏြရာသီတေပါင္းလဟူ၍ မွတ္သားေလ့ရိွရာ ပူပန္ေသာကေရာက္မႈကို အပူျဖင့္ ထပ္တူခုိင္းႏႈိင္း ေျပာဆိုရာ၌ မိမိပူပန္မႈသည္သာ အပူ ဆံုးျဖစ္၍ သူတစ္ပါး၏ ပူပန္မႈမွာ တေပါင္းလ ေနပူခ်ိန္မဟုတ္ေသး။ ေတာ္သလင္းလ၏ အပူရွိန္ေလာက္သာရွိေသးဟန္ျဖင့္ ႏွိမ္၍ဆိုသည္။ သူတစ္ပါးထက္ မိမိကပိုလြန္၍  ေၾကာင့္ၾကစိုက္ထုတ္ရပံုကို ေပၚလြင္ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

၁၇.၀ါးေဆြးကိုခၽြန္၍ မထက္

ေဆြးျမည့္ေနေသာ၀ါးသည္ အသားမြ၍ ေက်ပ်က္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ထက္ျမက္ ေအာင္ ေသြးခၽြန္ေသာ္လည္း ထက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအရည္အေသြး ျပည့္တင္းခိုင္မာျခင္းမရိွသူအား ျဖစ္ေစလုိသကဲ့သို႔ ျပဳျပင္သြန္သင္ေသာ္လည္း မရႏိုင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆိုလုိသည္။

၁၈.ႏွီးေကာင္းလွ်င္ ဖ်ာမတန္

ႏွီးအမ်ဳိးအစား ေကာင္းမြန္ခဲ့လွ်င္ ဖ်ာရက္႐ံုမွ်ေလာက္ႏွင့္မတန္ ထိုထက္ပို၍ ေခ်ာေျမ့ေကာင္းမြန္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အရည္အေသြးပိုလြန္းေကာင္းမြန္ေသာအရာတို႔ကို ခ်ီးပင့္ေျမႇာက္စားေျပာဆိုျခင္းျပဳ သည္။

၁၉.အပ္၀င္၍ ပုဆိန္ထြက္သည္

၀င္လာေသာ ပစၥည္းမွာ အပ္ေခ်ာင္းေလးမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ထြက္သြားေသာ ပစၥည္းမွာ ပုစိန္ျဖစ္သျဖင့္ အ၀င္ႏွင့္အထြက္မကာမိဟုဆိုလိုသည္။ (အပ္ကိုလုိက္ေကာက္ သည္ႏွင့္ ပုစိန္ေပါက္ရသည္ကို ရည္၍ဆိုသည္။) အနည္းအပါးမွ်ေသာ လာဘ္လာဘ ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ကုန္ဆံုးေလ်ာ့ပ်က္ရတတ္ျခင္းကို သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

၂၀.အၾကင္ရိွမွ အခ်စ္ရိွ

အခ်စ္ေမတၱာဟူသည္မွာ ၾကင္နာမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္မွ ခိုင္ၿမဲမွန္ကန္မႈရိွသျဖင့္ ၾကင္နာ မႈရိွမွ အခ်စ္ဟူ၍ ေခၚဆိုႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုသည္။

၂၁.အိုိုင္မွန္မွၾကာေပါက္သည္

ေရအနက္အေစာက္ ေရရိွေနေသာ အိုင္မွန္ပါမွသာ ၾကာပင္ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ သည္။ ေရျပင္ျဖစ္႐ံုျဖင့္ ၾကာမေပါက္ႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္း အေျခခံရိွသည့္အခါမွသာ ထုိႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

၂၂.ဆင္မွာေတာ့က်င္ငယ္၊ ယင္မွာေတာ့ပင္လယ္

ဆင္ေျပာင္ႀကီးက က်င္ငယ္စြန္႔လိုက္သည့္အခါ ဆင္အဖို႔က်င္ငယ္အနည္းအပါး မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္ေကာင္အဖို႔မူကား သူ၏ကိုယ္အဂၤါအခ်ဳိးအဆႏွင့္ ႏႈိင္းဆ ေသာပင္လယ္ႀကီးသဖြယ္ တပင္တပန္းကူးခတ္ေနရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးအဖို႔ ပမာမထားေလာက္ေသာ္လည္း က်န္တစ္ဦးအဖို႔ မ်ားစြာထိခိုက္ဖြယ္ရာရိွႏိုင္သည္ဟုဆို လိုသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမွာ ပမာဏျခင္း၊ ဆႏၵျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ျခင္း၊ အေျခအေန ျခင္း၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုျခင္း၊ ခံယူခ်က္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ေၾကာင္းကို တင္စားသံုး သည္။

၂၃.ေငြအကဲ ပန္းပဲမသိ

ေငြေကာင္း မေကာင္းကို ပန္းတိမ္ဆရာသာသိသည္။ ပန္းပဲဆရာသည္ ေငြ အေၾကာင္းကိုမသိ။ သံအေၾကာင္းကိုသာသိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိႏွင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥ၍သာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာၿမဲျဖစ္၍ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္လွ်င္ မသိမ ကၽြမ္းက်င္ဟု ဆိုလိုသည္။

၂၄.အရွင္သံုး ဓားမတံုးထက္၏

ေျမႇာက္စားမည့္သူ အားေပးေျမႇာက္စား၍ အသံုးခ်ေသာအခါ တံုးေနေသာဓားကဲ့ သု႔ိ ဉာဏ္ထက္လာရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ထက္ျမက္မႈရရိွႏိုင္သည္ကို ရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

၂၅.ေႃမြမွန္လွ်င္ တြင္း၀င္ေျဖာင့္သည္

ေႃမြသည္ တြင္းထဲသို႔လြယ္ကူစြာ ေလွ်ာ၀င္ႏိုင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တြင္းထဲသို႔၀င္ရာ၌ အခက္အခဲ၊ ေျဖာင့္ျဖဴးသည္။ ေႃမြမဟုတ္ေသာ အျခားသတၱ၀ါႏွင့္ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳတို႔ျဖစ္လွ်င္သာ တြင္းထဲသို႔၀င္ရန္ ခက္ခဲျခင္းရိွမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ စစ္မွန္ေသာအရာသည္ သူႏွင့္ထိုက္ေလ်ာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ေျပလည္မႈ ရရိွသည္။ စစ္မွန္ေသာအရာ၌ မွန္ေသာလကၡဏာရိွၿမဲျဖစ္သည္ဟု ရည္ရြယ္၍သံုးႏႈန္းသည္။

~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä

 

(၁)…။ျမန္မာအို ေက်ာင္းႀကိဳ ေက်ာင္းၾကား ၊ ကရင္အို ေခ်ာင္းႀကိဳေခ်ာင္းၾကား…(ဗမာစကားပံု)
ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔ အသက္ အရြယ္
ႀကီးရင့္လာလွ်င္ စိပ္ပုတီးကို လည္မွာ ဆြဲ၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း  ဇရပ္  သိမ္
ဘုရားတို႔၌ တရား ဓမၼႏွင့္ ေမြ႕ေလွ်ာ္၍ ဘဝ၏ ေနဝင္ခ်ိန္ကို ကုန္လြန္
ေစသည္ ၊ ကရင္ လူမ်ိဳးတို႔ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ လာလွ်င္ ေခ်ာင္းၾကိဳ
ေျမာင္းၾကား၌ ဖားရွာ  ငါးရွား ျဖင့္ ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစသည္ဟူ၍
ဆိုလိုထားပါျခင္းျဖစ္သည္…..။

 

 
 (၂)…။ေကာင္းစြာ ေပးကမ္း စြန္ ့ၾကဲလွ်င္ ရွင္သည္ ေလာဘေရွ ့ထားလွ်င္ ေသ၏…(ခ်င္းစကားပံု)

ေကာင္းစြာ ေပးကမ္း စြန္ ့ၾကဲလွ်င္ ရွင္သည္ ေလာဘေရွ ့ထားလွ်င္ ေသ၏ ဆိုလိုသည့္

အဓိပၸါယ္ မွာ ေလာကမွာ အလွ်ဳအတန္း ေပးကမ္းရက္ေရာသူတို ့သည္ အသက္ရွည္ျခင္း

အနာေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးရသကဲ ့သို ့ ေလာဘထားေသာ သူေတြမွာ လိုခ်င္တက္မတ္

စိတ္ထားေတြေၾကာင့္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ၾကျပီး ေသဆံုးနိုင္ေၾကာင္ဟု ဆိုလိုထားပါျခင္းျဖစ္သည္…..။

 
 (၃)…။အေမးကၽြဲေက်ာင္း အေျဖဘုရားေလာင္း….(ဗမာစကားပံု)
အေမးကၽြဲေက်ာင္း အေျဖဘုရားေလာင္း ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
ေမးလုိရာ ေမးရသည္က ကၽြဲေက်ာင္းသားအဖို႔ပင္ အလြယ္ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း
ထိုအေမးကို ျပည့္စံုေအာင္ ေျဖၾကားရန္ ပညာဉာဏ္ရိွေသာ ဘုရားေလာင္းမွပင္
ေျဖၾကားႏိုင္မည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္ခဲတတ္ပံုကို တင္စား၍
သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၄)…။အသက္တစ္ရာ မေနရ၊ အမႈတစ္ရာေတြ႕ရသည့္…(ဗမာစကားပံု)
အသက္တစ္ရာ မေနရ၊ အမႈတစ္ရာေတြ႕တတ္သည္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
လူတို႔သည္ သက္တမ္းအရ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ မေနရေသာ္ျငား လည္း
လူတစ္သက္တမ္းအတြင္း ျပႆနာ  အခက္အခဲ အမႈေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမွာ အမ်ဳိး ေပါင္း
ရာခ်ီမကေအာင္ ေတြ႕ရတတ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္ ၊ လူ႕ေလာက၏ ႐ႈတ္ေထြးေပြလီမႈကို
သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၅)…။သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းနားနုိုင္သည္….(ဗမာစကားပံု)
သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလွ်င္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားခိုရသည္ဟု ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ
သစ္တစ္ပင္သည္ အရိပ္အာ၀ါသႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ခက္လက္ေ၀ဆာေသာအခါ ငွက္ေပါင္း
တစ္ေသာင္းမွ် ခို၀င္နားေနႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္ ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ ့စြမ္း
ေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ား အတြက္ အက်ဳိးၿပီးစီးႏိုင္ပံုကို ျပဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၆)…။ေခါင္းေပၚ ၌ ေတာင္းတစ္လံုးသာရြက္ ၊ႏွစ္လံုးရြက္ပါလွ်င္ မျငိမ္သက္ႏိုင္..(စေကာကရင္စကားပံု)

ေခါင္းေပၚ ၌ေတာင္းတစ္လံုးသာရြက္ ၊ ႏွစ္လံုးရြက္ပါလွ်င္ မျငိမ္သက္ႏိုင္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ

တစ္ခုတည္းေသာ မည္သည့္ အရာမဆို တစိုက္စိုက္မတ္မတ္လုပ္မွ သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေၾကာင္း စိတ္မ်ားေထြျပားျပီး နွစ္ခုလုပ္ပါက မျငိမ္မသက္ျဖစ္ျပီးမေအာင္ျမင္နိုင္ေၾကာင္း ခိုင္းနိုင္း သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

 
 (၇)…။ရွင္ဘုရင္တစ္ခါထြက္၊ ပဲႀကီးတစ္ေလွခ်က္….(ဗမာစကားပံု)
ရွင္ဘုရင္တစ္ခါထြက္ ၊ ပဲႀကီးတစ္ေလွခ်က္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ

ေရွးအခါက ျမန္မာရွင္ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူေသာအခါ ထြက္ေတာ္မူႀကီး၊
ထြက္ေတာ္မူကေလးဟူ၍ရိွရာ သိုင္းကိုင္၊ က်ဳိင္းကိုင္၊ ေရွ႕ေတာ္ေျပးမွဴး၊
ငွက္ခတ္ သမား၊ ၀င္းေတာ္သား၊ အေဆာင္ကိုင္စေျမႇာင္၊ နာခံ၊ သံဆင့္စေသာ
မင္းမႈထမ္း၊ မိဖုရား၊ အပ်ဳိေတာ္၊ သူေဌးသူႄကြယ္၊ ပုဏၰား၊ လက္၀ဲဆိုင္း၊
လက္ယာဆိုင္း၊ ေျခလ်င္ တပ္၊ ဆင္တပ္၊ ရထားတပ္စသည့္ အခမ္းအနား

အစီအရင္တုိ႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စီမံ ခန္႔ခြဲခ်ီတက္ေစရသျဖင့္
ပဲႀကီးေစ့ေလွတစ္စင္းစာကိုႏူးနပ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေနရ သေလာက္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္ ၊ အေဆာင္အေယာင္ခ်ဲ႕တတ္၍ ၾကာျမင့္စြာ
ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္အခ်ိန္ယူတတ္ေသာသူမ်ားကို ကဲ့ရဲ႕သေရာ္သေဘာျဖင့္
သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၈)…။ပန္းထိမ္မတတ္ခင္၊ ေရႊခိုးသင္….(ဗမာစကားပံု)
ပန္းထိမ္မတတ္ခင္၊ ေရႊခိုးသင္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
ပန္းတိမ္အတတ္ကိုသင္ရာတြင္ ပန္းတိမ္ပညာကို ေကာင္းစြာမတတ္မီက ေရႊကို
မည္သို႔ ခိုးယူရမည္ကို ေက်ာ္လႊား၍ သင္ၾကားေလ့လာသည္ဟုဆိုသည္ ၊
လုပ္သင့္လုပ္ ထုိက္သည့္အလုပ္ကို မလုပ္မီေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္
အလုပ္ကိုေက်ာ္လႊား၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးကိုအျပစ္တင္၍ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။
မ်တ္ခ်က္…။ကာလေဒသနဲ႕အေလွ်ာက္ ကြဲၿပားမွဳ႕ရွိပါသည္…။ေရႊခိုး ၊ ေရႊပို ၊ ေရႊခို..။

 

 

  (၉)…။လွေစလြန္လို႔သြားေၾကာတိုက္  ေရစီးကမ္းၿပိဳလုိက္သည္….(ဗမာစကားပံု)
လွေစလိုလို႔သြားေၾကာတိုက္ ၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳလုိက္ဟု  ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
လွပေစရန္အတြက္ သြားမ်ားကို ျဖဴစင္ေအာင္ မၾကာခဏ တိုက္ခၽြတ္ေဆးေၾကာရာမွ
သြားဖံုးမ်ားပြန္းရိ၍ ေရစီးကမ္းၿပိဳ အနာျဖစ္ၿပီး ပို၍အ႐ုပ္ဆိုးရသည္
ဟုဆိုလိုသည္ ၊ေကာင္းေစခ်င္၍ အျပင္လြန္းသည္မွ ပို၍ဆိုးရြားရသည့္အခါတြင္
သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၁၀)..။သားေရေပၚအိပ္ သားေရနားစား..(ဗမာစကားပံု)
သားေရေပၚအိပ္ သားေရနားစား ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ ေခြးကို သားေရျပားခင္း၍
သိပ့္ထားေသာအခါ ေခြးသည္ ထိုအိပ္ေသာ သားေရ အနားကိုပင္ ဖဲ့၍ ကိုက္စားသည္ဟု ဆိုလုိသည္ ၊

မိမိအား ေစာင့္ေရွာက္ခိုလႈံခြင့္ ေပးထားသူ၏  အက်ဳိးကိုပင္ ထိပါးေအာင္ျပန္၍ ေစာ္ကားျပစ္မွားသည့္

အခါတြင္ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၁၁)..။ထမင္းေရြးသူ ဗိုက္မ၀ ေရႊေရြးသူ မၾကီးပြား အေကာင္းကိုသာ ေလာဘစိတ္ႏွင့္မလိုခ်င္ႏွင့္…(လီဆူစကားပံု)

ထမင္း ေရြးသူ ဗိုက္မ၀ ေရႊေရြးသူ မၾကီးပြား အေကာင္းကိုသာ ေလာဘစိတ္ႏွင့္မလိုခ်င္ႏွင့္

ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ လိုခ်င္တက္မတ္မူမ်ားျပီး အရမ္းေရြးလြန္း၍ ေနာက္ဆံုးဘာမွမရနိုင္တာကို ထမင္းစားဝိုင္းတြင္ ဟင္းအေကာင္းၾကိဳက္ေသာသူသည္ ဟင္းမ်ားေရြးရ၍္ ဗိုက္မျပည့္နိုင္သကဲသို ့

ေလာကတြင္ အလုပ္ေရြးေသာသူသည္ မၾကီးပြားမတိုးတက္နိုင္ပါ ၊ မည္သည့္အရာမဆို ေလာဘ

စိတ္မပါပါက အေကာင္းရနိုင္ပါသည္ဟု ဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 
 (၁၂)..။ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္..(ဗမာစကားပံု)
ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ ဟန္ျပင္သည့္ဆင္သည္ အရွိန္ယူရန္ ေနာက္သို႔
တစ္လွမ္းဆုတ္ေလ့ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္ ၊ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူမည့္ သူသည္လည္း
ႏိုင္ေလာက္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေစာင့္လင့္ကာ အသာအယာ ေနာက္ခ်န္အားယူ၍
တစ္ရွိန္ထုိး တုိက္ခုိက္ရန္ အားျပင္ထားရမည္ဟု ဆိုလုိထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၁၃)..။ေလွ်ာေမြးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ဗာရာဏသီခ်ဲ႕သည္…(ဗမာစကားပံု)
ေလွ်ာေမြးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ဗာရာဏသီခ်ဲ႕သည္ဟု ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
သားပ်က္ေသာမိန္းမသည္ မေအာင္ျမင္ေမြးေသာ ေလွ်ာေမြးရင္ေသြးငယ္ အတြက္

ပူေဆြးေသာကေရာက္၍ ငိုယိုရာတြင္ ႐ိုး႐ုိးမငိုဘဲ ဗာရာဏသီျပည့္ရွင္မင္းႀကီးက အစ

စကားခ်ဲ႕ကာ ဖြဲ႕ႏဲြ႕တိုင္တည္ ငိုေႄကြးေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္ ၊ လူတစ္ေယာက္ကာ

အေသးအဖြဲ႕ကိစၥကို လိုသည္ထက္ပိုလြန္၍ အႀကီးအက်ယ္ခ်ဲ႕တတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ေသာ

အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
 (၁၄)..။မုန္႔ဆီေၾကာ္ ဘယ္ေနမွန္းမသိ ႏႈတ္ခမ္းနာႏွင့္ တည့္မလားေမးသည္…(ဗမာစကားပံု)
မုန္႔ဆီေၾကာ္ ဘယ္ေနမွန္းမသိ ႏႈတ္ခမ္းနာနဲ႔ တည့္ပါ့မလားေမးသည္ ဆိုလိုသည့္
အဓိပၸါယ္ မွာ မုန္႔ဆီေၾကာ္ကို မေၾကာ္ရေသးမီက စားခ်င္သူသည္ ႏႈတ္ခမ္းနာႏွင့္

မုန္႔ဆီေၾကာ္ တည့္မတည့္ ေမးသည္ ဟုဆိုလိုသည္ ၊ လိုသည္ထက္ပို၍ ေစာစြာတင္ႀကိဳ၍ ျပင္ဆင္

ထားျခင္း ေၾကာင့္ၾကျခင္းကို သေရာ္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 
(၁၅)..။အစာ ေလာဘၾကီးေသာၾကက္ ေထာင္ေခ်ာက္မိ ၏ ……….(ခ်င္းစကားပံု)

အစာ ေလာဘၾကီးေသာၾကက္ ေထာင္ေခ်ာက္မိသည္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ

အစာေလာဘၾကီးေသာၾကက္သည္လူတို ့၏ေထာင္ထားေသာေထာင္ေခ်ာက္မျမင္ေသာေၾကာင့္

ေထာင္ေခ်ာက္မိရျခင္းဟု ဆိုလိုထားသည္ ၊လူေတြမွာလည္း အစားေလာဘၾကီးသူတို ့သည္

စားဖိုးႏွစ္ျပီးေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္းဟု ထုိစကားပုံကုိ  ဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 
 (၁၆)..။ေကာက္ညွင္းက မေစး ၊ ဆန္ၾကမ္းက ေစးသည္….(ဗမာစကားပံု)

ေကာက္ညွင္းက မေစး ၊ ဆန္ၾကမ္းက ေစးသည္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
ေကာက္ညွင္းသည္ ေစးေသာဆန္မ်ဳိးျဖစ္သည္ ဆန္ၾကမ္းသည္ ေစးကပ္ျခင္းမရွိေပ ၊

ေကာက္ညွင္းက ေစးရမည္ကုိ ဆန္ၾကမ္းက ေစးေန သည္ဟုဆုိလုိသည္ ၊ ျဖစ္သင့္ေသာ

အရာက မျဖစ္ဘဲ မျဖစ္သင့္ေသာအရာက ျဖစ္ေနသည့္ အခါ သဘာ၀ေျပာင္းလဲသည့္ သေဘာျဖင့္

ခိုင္ႏႈိင္းထားသည္ ၊ ဥပမာအားျဖင့္ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ ျဖစ္လွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေယာက်္ားက

အရပ္ျမင့္ ရမည္ ၊ အကယ္၍ ေယာက်္ားက အရပ္နိမ့္ေနလွ်င္ သဘာ၀ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ သည္ဟု

ယူဆတတ္ၾကသည္ ၊ မိမိစ႐ုိက္ သဘာ၀အားေလ်ာ္စြာ ေယဘုယ်သေဘာအတုိင္း မျဖစ္သင့္ေသာ

အရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ထုိစကားပုံကုိ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 
 (၁၇)..။ေယာက်္ားေဖာင္စီး၊ မိန္းမမီးေန၊ ေဘးနီးေခ်…..(ဗမာစကားပံု)
ေယာက်ၤားေဖာင္စီး မိန္းမမီးေန ေဘးနီးေခ်သည္ဟု ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ
သစ္ေဖာင္စီးေသာသူသည္  သစ္လံုးကြဲျပတ္၍ ေရစီးၾကမ္းရာ၌ ဦးစိုက္ထိုးက်ျခင္း

အႏၲရာယ္မ်ား၍ ေသေဘးနီးကပ္လွ သကဲ့သို႔ မီးေနေသာ မိန္းမသည္လည္း ေသြးတက္ျခင္း

ေသြးသြန္ျခင္း  ေသြးအားနည္းျခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားျဖင့္ ေသေဘးနီးကပ္လာသည္ဟု ဆိုလိုသည္ ၊

အသက္ေဘးႏွင့္ နီးကပ္စြာ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 
 (၁၈)..။၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမမည္…..(ဗမာစကားပံု)
၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမမည္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ မိမိ၀မ္းႏွင့္လြယ္၍
ေမြးမရျခင္းရိွေသာ္ ေမြးစားသားသမီးကို မိမိတို႔၏ သားသမီး ရင္းမ်ားႏွင့္
ထပ္တူထပ္မွ် သားသမီးဟု မည္တြင္ရေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးသိျခင္း ခင္တြယ္

တတ္ျခင္း မရိွဟုဆိုလိုသည္ ၊ေမြးစားသားသမီးတုိ႔အား အစစ္အမွန္အားမကိုးရေၾကာင္း

ကိုသံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

 
 (၁၉)..။ခလုတ္ထိမွ အမိတ….(ဗမာစကားပံု)
ခလုတ္ထိမွ အမိတသည္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ မရိွေသးစဥ္အခါက
မိဘေက်းဇူးကို သတိမရဘဲ ေဘးဒုကၡတစ္စံု တစ္ခု ႀကံဳေတြ႕ေသာအခါတြင္မွ အမေလး
အေမေရ  စသည္ျဖင့္ မိဘကို အားကို ရာအျဖစ္ တမ္းတျမည္တမ္းတတ္ၾကသည္ဟု
ဆိုလိုသည္။ ႀကိဳတင္သတိမူ ဆင္ျခင္ျခင္းမရိွဘဲ ျဖစ္လာေသာအခါတြင္မွ
ေနာင္တရျခင္း၊ ပူပန္ျခင္းျဖစ္ရတတ္ပံုကို ႐ႈတ္ခ်၍
သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

 
 (၂၀)..။အ႐ိုးကို အရြက္မဖံုးသင့္…..(ဗမာစကားပံု)
အ႐ိုးကို အရြက္မဖံုးသင့္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
မူလအရင္းခံျဖစ္ေသာ အ႐ိုးအစဥ္ကို အရြက္ႏွင့္တူေသာ ေနာက္မွေပၚထြက္ သည့္
ဆန္းျပားျပဳျပင္မႈ ့တုိ႔က ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳေစသင့္ဟု ဆုိလုိသည္။
ေရွး႐ုိး ရာအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း တင္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

(၂၁)..။ႏႈတ္ခမ္းပဲ့ခ်င္းမီးမႈတ္သည္…(ဗမာစကားပံု)
ႏႈတ္ခမ္းပဲ့ခ်င္း မီးမႈတ္သည္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ မီးေတာက္ေအာင္ မႈတ္ရာတြင္

မီးမႈတ္သူကလည္း ႏႈတ္ခမ္းပဲ့၍ ေလမျပည့္  မီးမႈတ္ေသာ ေျပာင္းကလည္း ႏႈတ္ခမ္းပဲ့၍
ေလမလံုဘဲ ႏႈတ္ခမ္းပဲ့သူက ႏႈတ္ခမ္း ပဲ့ေသာေျပာင္းႏွင့္ မႈတ္ေနရသည္ဟု ဆိုလုိသည္ ၊
အရည္အခ်င္း ခ်ဳိ႕တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း ဖက္ၿပိဳင္ခ်င္း ခ်ဳိ႕တဲ့သူ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းဖက္
အိမ္ေထာင္ျပဳသူခ်င္း စသည္တို႔ကို သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 

 

(၂၂)…။သူူူူူူူူူူူခိုးေျပးမွ ထိုးကြင္းထ…(မာစကားပံု)
သူခိုးေျပးမွ ထိုးကြင္းထ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ အေျပးအခုန္ ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္ေစေသာ
ေဆးကို ထိုးထားသူသည္ သူခုိးဖမ္းမည္ဟု ေဆးတန္ခိုးထႄကြေအာင္ ေပါင္မွထုိးကြင္းေဆး႐ုပ္ကို

ပုတ္ႏိုးေသာ္လည္း သူခိုးထြက္ေျပး ေလၿပီးမွ ေဆးအစြမ္းျပသည္ဟုဆိုလုိသည္ ၊ အခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီးမွ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရရိွသည့္ အခါမ်ဳိးကို သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

(၂၃)..။ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္….(ဗမာစကားပံု)
ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ ေခြး႐ူးသည္
စိတ္ေဖာက္ျပန္သျဖင့္ လူမ်ားကို လိုက္လံကိုက္ရာ အားလံုး ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ ၾကရသည္တြင္ တစ္ေကာင္တည္း မင္းမူႏိုင္သကဲ့သို႔ရိွေသာ္လည္း

တစ္မြန္းတည့္အခ်ိန္ၾကာမွ်သာ လူအမ်ား  ဒုတ္  အုတ္ခဲ တို႔ျဖင့္ ၀ိုင္းရံ ရိုက္ပစ္ေပါက္ျပီ

ႏွိမ္နင္းၾကသျဖင့္ ေသဆံုးရသည္ဟုဆိုလိုသည္ ၊ အစြမ္းအစမရိွဘဲ ေမာက္မာသူသည္ ေခတၱခဏ

အခိုက္အတန္႔မွ်သာ ေမာ္မာေမာက္ႏိုင္ျပီ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ ဇာတိ႐ုပ္ေပၚ၍ ပ်က္စီးရၿမဲျဖစ္သည္ဟု
ဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

 

(၂၄)…။အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္……(ဗမာစကားပံု)

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ မွာ
လင္ႏွင့္မယားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စ႐ိုက္၀ါသနာျခင္းတူညီမွသာ အၿမဲတေစ
ဆက္ဆံမႈအဆင္ေျပႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သေဘာအသြင္စ႐ိုက္မတူညီပါက အိမ္ရွင္မေကာင္း

မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္ ၊ လင္ႏွင့္မယားစ႐ိုက္တူညီသင့္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

 

~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä~ä

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ေရႊကၽြန္းလွစာမ်က္ႏွာ

%d bloggers like this: