kyunhla Township

Home » History » ကၽြန္းလွ ၿမိဳ႕ေဟာင္း » ကၽြန္းလွ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း

ကၽြန္းလွ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း

သဖန္းဆိပ္ဆည္။ (Google Map)

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ေစမယ့္ ဗြီဒီယုိေလးပါ

ကၽြန္းလွၿမိဳေဟာင္း အမွတ္တရေလးမ်ား။

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္း

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရန္ပံုကို ကလစ္ပါ

 

ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Photobucket

Categories

ဧည့္မွတ္တမ္း

free counters
Advertisements

ငေလွာက္စတည္၊ ကၽြန္းလွမည္

            ေညာင္ရမ္းေခတ္ အေနာက္ဘက္လြန္ မင္းတရားၾကီး လက္ထက္ (၉၆၇-၉၉၀) အုံတံုအစုသား ကသည္းအမ်ဳိးသား ငေလွာက္သည္ ေနာက္ပါ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္အတူ ခ်င္းတြင္းျမစ္္ႏွင့္ ဇီးပင္ေတာင္တန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေဒသကို ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရင္း ေျပာင္သြယ္ေခ်ာင္းရိုးအတိုင္း စုန္ဆင္းလာခဲ့သည္။ ငေလွာက္တို႕အဖြဲ႕သည္ အေျခတက် အိုးအိမ္တည္ေထာင္ေနထုိင္ရန္ ေနခင္းထုိင္ခင္း သာယာေကာင္းမြန္ေသာ မူးျမစ္ႏွင့္ ေျပာင္သြယ္ေခ်ာင္းတို႕ ေပါင္းဆံုရာမွ ၅၀၀ တြင္းခန္႕ ကြာေ၀းေသာ ကတူးတို႕ေနထိုင္ရာ ၀င္ရဲရြာသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

        ငေလွာက္သည္ ထိုေဒသ၀န္းက်င္ကို စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ အင္တိုင္းသူၾကီးထံ ခြင့္ေတာင္းခံ၍ မူးျမစ္ႏွင့္ ေျပာင္သြယ္ေခ်ာင္းတို႕ ေပါင္းဆံုရာ သန္လ်က္စြန္းသ႑န္ရွိ သာယာလွေသာ ကၽြန္းစြယ္အငူ (အေရွ႕ဘက္တြင္မူးျမစ္၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တို႕တြင္ ေျပာင္သြယ္ေခ်ာင္း၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဖက္ဆြတ္ေခ်ာင္း၊ ဤသို႕လွ်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေရပတ္လည္၀ိုင္းေနသည့္ လွပေသာ ကၽြန္းေျမသ႑န္ေပၚ၌ တည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္းလွဟု ေခၚတြင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကရြာတည္ရာအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ လွပေသာ ကၽြန္းပင္မ်ားကို အစြဲျပဳ၍ “ကၽြန္းပင္လွရြာ” ေနာင္တြင္ “ကၽြန္းလွရြာ” ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။) သကၠရာဇ္ ၉၉၀ ျပည့္္၌ ကၽြန္းလွေခၚ ရြာတစ္ရြာကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

            ဘုရားတည္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္းစေသာ သာသနိကအေဆာက္အအံုတို႕ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၾကေသာ ရွမ္းႏွင့္ ကတူးတို႕ကလည္း အံုတံုအစုသား ငေလွာက္အဖြဲ႕အား ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကို တြန္႕တိုျခင္းမရွိ ခြဲေ၀ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္းလွရြာတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ “ေနာ္ရထာသီရိေက်ာ္စြာ” ဘြဲ႕ခံ အင္တိုင္းငါးရြာ ေရႊမွဴးၾကီး ငဘိုးခ်ဳပ္၏ ပုရပိုက္တစ္ဆူတြင္ . . .

            “ကၽြန္းလွရြာကို အံုတံုအစုသား ဘိုးေလွာံ၊ သား ဘိုးသက္စံတို႕ အေနာက္ဘက္ေက်းရြာက ကူးေျပာင္းလာေရာသည့္ကာလ၀င္ရဲသားတို႕ ရွိေနႏွင့္သည္ျဖစ္၍ မင္းတို႕ႏွင့္အတူ ေနလိုေၾကာင္းေျပာဆိုရာ ၀င္းရဲသားတို႕က ငါတို႕လည္းအင္တိုင္းသူၾကီးတို႕ခ်ထားေသာေၾကာင့္ ေနရသည္ျဖစ္၍ အင္တိုင္းသူၾကီးတို႕ထံလာေရာက္ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ေျပာင္သြယ္ေခ်ာင္းေျမာ ေညာင္ပင္ကုန္းတန္းကလွ်င္ အေရွ႕ကို မူးဆိုက္ေ၀ျခမ္း၍ ေနၾကေတာ့ ခ်ထားသည့္အတိုင္း ငညီးေဆာင္ဆိုသူကုိ လိုက္၍ျပသ ခ်ထားေစေၾကာင္း”

ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

            သကၠရာဇ္ ၁၁၄၅ ခု၊ ကၽြန္းလွရြာ စစ္တမ္းတြင္လည္း . . .

            “သကၠရာဇ္ ၁၁၄၅ ခု၊ ေတာ္သလင္းလၦန္း၊ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ က်ီ၀န္ ၀န္စု ကၽြန္းလွရြာ ေရႊမွဴးငေအာင္ျဖိဳး၊ နံ၄ဟူး၊ အသက္ ၄၁ ရွိသူကို စစ္ေမးေသာ္ ထြက္ဆိုသည္။ က်ီ၀န္ ၀န္စု ကၽြန္းလွရြာကို ကၽြန္ေတာ္ ေဘး ငေလွာ မွဴးၾကီးစီရင္သည္။ မရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ငေအာင္ျဖိဳး မွဴးၾကီးစီရင္သည္”

အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကၽြန္းလွရြာကို ကသည္း ငေလွာက္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။

အုံတံုအစုသားနယ္မွ ေရႊအစုသားနယ္သို႕

ငေလွာက္တို႕ မိသားစုသည္ ကၽြန္းလွရြာကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးေနာက္ အခ်ိန္မၾကာျမင့္မီ အံုတံုအစုသားအျဖစ္မွ ေရႊအစုသား(ေရႊလုပ္သား) အျဖစ္သို႕ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေလွၾကီးေပၚတြင္ ေလွငယ္တင္သကဲ့သို႕ အင္တိုင္းငါးရြာေရႊအစု၀င္ နယ္ေျမေပၚတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ကၽြန္းလွရြာသည္ ေရႊအစု၀င္ နယ္ေျမအျဖစ္သို႕ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ သီရိသုဓၶရာဇာ မဟာဓိပတိဘြဲ႕ခံ သာလြန္မင္းတရားၾကီး လက္ထက္(၉၉၁-၁၀၁၀) တြင္ ကၽြန္းလွနယ္ေျမကို ေရႊခြန္ေတာ္ဆက္ နယ္ေျမအျဖစ္ ထပ္မံ၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေၾကာင္းကိုလည္း ၄၅ ခု စစ္တမ္းတြင္ . . .

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကီးမွဴးစီရင္သည့္ ေရႊခြန္ေတာ္ဆက္ ကၽြန္းလွရြာေန လူစုတို႕ကို သာလြန္မင္းတရားၾကီး လက္ထက္တြင္ ေပးသနားေတာ္မူသည္”

ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေရႊခြန္ေတာ္ဆက္ နယ္ေျမျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ . . .

“နယ္ေျမရွစ္ရပ္အတြင္း ေက်ာင္း၊ ဘုရား၊ ဝတၳဳကေျမမရွိ။ ကၽြန္းလွရြာ အစုသားတို႔  ေနထိုင္လုပ္စား၍ ေရႊခြန္ေတာ္ကို ဆက္သြင္းထမ္းရြက္ရပါသည္။  ေခ်ာထမင္းလံုးအေကာက္အစား တရားကြမ္းဘိုးကင္းကူးတို႔ အခြန္အတုတ္မရွိ။ ( မွတ္ခ်က္။  ။ မူလကၽြန္းလွေရႊေျမသည္ အင္တိုင္းေရႊေျမပင္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္းလွေရႊအစုဝင္ နယ္ေျမကိုလည္း အင္တုိင္းေရႊအစုဝင္နယ္ေျမကဲ့သို႔ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီးလက္ထက္ (၉၅၉-၉၆၇)တြင္ ဖြဲ႔စည္းသည္ဟု ေနာ္ရထာသီရိေက်ာ္စြာဘြဲ႔ခံ ဦးဘိုးခ်ဳပ္စေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ဟန္ရွိပါသည္။) တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရႊခြန္ေတာ္ကို ေရႊဘဝါးေတာ္ေအာက္ က်ီဝန္ က်ီစာေရးတို႔က ဆံုႏႈိးေဆာ္ဆက္သြင္းသည္” ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ကၽြန္းလွရြာသည္ ေရႊေျမေပၚတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်းရြာျဖစ္၍ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ (ေက်းရြာတည္ေထာင္စဥ္) ကပင္ ေရႊအစုဝင္ေက်းရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း သာလြန္မင္းတရားလက္ထက္သို႔ ေရာက္မွသာလွ်င္ ထင္ရွားေသာ ေရႊအစုဝင္ရြာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။      ။စာေပဗိဗၼာန္စာမူဆုရ ဆရာႀကီး ေမာင္ေက်ာ္ရွင္း ၏ ေရႊ အလယ္ေၾကာင္း စာအုပ္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ေရႊကၽြန္းလွစာမ်က္ႏွာ

%d bloggers like this: